شلغم

  • 1 قطعه
  • 10:01 مدت زمان
  • 33 دریافت شده
روزگاری دو برادر بودن؛ هر دو سرباز، اما یکی از اون‌ها ثروتمند و دیگری فقیر بود. برادر فقیر برای فرار از فقر، لباس سربازی رو از تَنِش درآورد و به کشاورزی مشغول شد. تکه‌‌زمینی داشت، اون رو شخم زد، وجین کرد و در اون بذر شلغم کاشت.
افسانه‌ی «شلغم»، نوشته‌ی «یاکوب لودویگ کارل گریم» و «ویلهلم کارل گریم» معروف به «برادران گریم» است. این داستان را «هرمز ریاحی»، «نسرین طباطبائی» و «بهزاد برکت» ترجمه‌‌ کرده‌‌اند و انتشارات «فکر روز» آن را منتشر کرده و با همکاری «پایگاه کودک ایرانصدا»، تولید و تهیه شده‌‌است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع