سامانه‌ ی سوخت‌ رسانی خودرو

  • 1 قطعه
  • 14:24 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
خودرو برای حرکت کردن به چه چیز نیاز دارد؟ قطعاً پاسخ همه‌ی ما «سوخت» است. این سوخت چطور به موتور می‌رسد تا آن را تبدیل به انرژی مکانیکی کند و خودرو را به حرکت درآورد؟ این همان کاری است که «سامانه‌ی سوخت‌رسانی خودرو» انجام می‌دهد.
وظیفه‌‌ی سامانه‌ی سوخت‌رسانی در خودروها تزریق مخلوط هوا و سوخت بهینه‌شده به موتور خودرو است. این کار باید متناسب با شرایط عملکردی موتور در هر لحظه انجام شود؛ به این معنی که سوخت‌رسانی باید متناسب با شرایط مختلف موتور در طول حرکت انجام شود. یعنی در زمان‌های روشن‌کردن خودرو و هنگامی که موتور سرد است، موتور نیاز دارد که سوخت با سرعت‌های متفاوتی درون آن تزریق شود و سامانه‌ی سوخت‌رسانی باید این سرعت‌ها را ضمن تزریق تنظیم کند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع