هاجستم و واجستم

  • 1 قطعه
  • 6:07 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
بچه‌ها! یه کتاب رو بهتون معرفی می‌کنم. اون هم چه کتابی! این کتاب براساس یه متل نوشته شده.
هاجستم و واجستم
کلاه زرزری رو
پیرهن پرپری رو
شلوار دوربُری رو
کفشای خمره‌ای رو
گذاشتم توی ایوون
خودم تو آب چه خندون
هاجستم و واجستم
تو حوض نقره جستم

بچه‌ها! یه کلاغه ناگهان از راه می‌رسه و می‌خواد لباس‌هایی که پسرک لب حوض گذاشته رو ببره، برای کلاغچه‌ش... .

این کتاب رو انتشارات مؤسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان چاپ کرده.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع