سگ های کوچولوی گله

  • 1 قطعه
  • 13:43 مدت زمان
  • 52 دریافت شده
سگ گله صاحب سه توله خوشگل شد و حیوانات مزرعه و بیش از همه پدر و مادرتوله ها بسیار خوشحال شدند. اسم توله ها را پشمی و ببری و خاکستری گذاشتند.
توله ها که کمی بزرگ شدند، قرار شد که خاکستری و پشمی از گاو و گوسفندها مراقبت کنند و ببری هم از مرغ و خروس ها مراقبت کند. سگ کوچولو ها تصمیم گرفتند که راه چرای گوسفندها را عوض کنند و در این راه ،هم توله ها و هم حیوانات مزرعه دچار دردسر شدند.

داستان"سگ های کوچولوی گله" با اجرای خانم مریم نشیبا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه وتولید شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع