مسافرهای بهار

  • 1 قطعه
  • 12:09 مدت زمان
  • 15 دریافت شده
هوا کم کم داشت گرم می شد. بچه های ننه دریا کم کم داشتند از سفر برمی گشتند.
قطره های آب منتظر بودند که خودشان را به زمین برسانند. باد به ابرها کمک می کرد و به سمت دریا و به سمت خشکی بروند. قطره هایی که توی خشکی ریخته می شدند از دل جنگل و دشت، توی رودخونه ها جاری شدند و دوباره خودشان را به ننه دریا رساندند.

داستان"مسافرهای بهار" با اجرای خانم مریم نشیبا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و تولید شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع