خواب مار زنگی

  • 1 قطعه
  • 10:12 مدت زمان
  • 100 دریافت شده
زمستان داشت از راه می رسید و همه حیوانات داشتند برای زمستان آماده می شدند. بعضی ها به جاهای گرم می رفتند بعضی ها به لانه هاشون می رفتند بعضی ها هم به خواب زمستانی فرو می رفتند.
بعضی ازحیوانات قبل از زمستان مهاجرت می کردند بعضی ها می خوابیدند و بعضی آذوقه جمع می کردند. مار زنگی یکی از حیواناتی بود که قبل زمستان حسابی غذا خورد و آماده شد برای خواب زمستانی. پیرترین مار برای همه مار ها داستان بلندی گفت و مارها خوابیدند و به خواب زمستانی رفتند.این داستان در اوایل زمستان تهیه و تولید شده است

داستان"خواب مار زنگی" با اجرای خانم مریم نشیبا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و تولید شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع