کی دلش یک توپ قرمز و قشنگ می خواهد؟

  • 1 قطعه
  • 15:33 مدت زمان
  • 281 دریافت شده
توپی بود که گوشه مغازه ای افتاده بود و هیچ کس برای بازی با او نمی آمد.
توپ کوچولو تصمیم گرفت خودش راه بیفتد و کسی را برای بازی پیدا کند. توپ کوچولو پیرزنی را دید و جلو رفت و گفت خانم شما توپ نمی خواهید؟ پیرزن گفت نه. توپ دوباره راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا کسی را برای خودش پیدا کند.

داستان"کی دلش یک توپ قرمز و قشنگ می خواهد؟" با اجرای خانم مریم نشیبا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و تولید شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع