قلقلک باد

  • 1 قطعه
  • 12:48 مدت زمان
  • 14 دریافت شده
پاییز آمده بود و همه خوشحال بودند.
باد مهربان اما از همه خوشحال تر بود. چون تمام تابستان را انتظار کشیده بود. او می خواست پاییز بیاید تا بوزد و همه را قلقلک بدهد. خاله پاییز که آمد، باد مهربان پاییز شروع به وزیدن کرد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع