پول مولک

  • 1 قطعه
  • 14:36 مدت زمان
  • 22 دریافت شده
الداد و النا خواهر برادر هستند و هر روز با هم در خانه بازی میکنند. یک روز که مشغول بازی کردن با هم بودند متوجه شدند که از کمد داخل اتاق صدایی می آید. انها به سمت کمد رفتند و در کمد و باز کردند که دیدند....
ثروتمند کوچک برنامه ای است برای کودکان که با هدف آموزش سواد مالی و مباحث اقتصادی برای کودکان ساخته و تولید می شود.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع