انار قرمز و سوسن کوچولو

  • 1 قطعه
  • 13:43 مدت زمان
  • 186 دریافت شده
سوسن شب خوابش نمی برد. او ناراحت بود.
چون مادرش را ناراحت کرده بود و مادرش برایش قصه نمی گفت.
او دانه های اناری که روی زمین ریخته بود را جمع نکرده بود. تازه، لجبازی هم می کرد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع