میمون زرنگ

  • 1 قطعه
  • 15:18 مدت زمان
  • 148 دریافت شده
آقا میمون دست های درازی داشت.
اون با آقا ببره و بقیه ی حیوانات در جنگل زندگی می کرد.
میمون کوچولو دلش می خواست کاری بکند تا اقا ببره بقیه ی حیوانات را آزار ندهد و بالاخره موفق شد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع