قورباغه ی سبز

  • 1 قطعه
  • 12:38 مدت زمان
  • 149 دریافت شده
برکه ی توی دشت پر از ماهی بود.
توی برکه فقط یک قورباغه زندگی می کرد.
او حوصله اش سر می رفت و دلش می خواست قورباغه های دیگری هم توی برکه با او آواز بخوانند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع