یه بازی شاد

  • 1 قطعه
  • 13:37 مدت زمان
  • 116 دریافت شده
یک تکه ابر جلوی خورشید خانوم را گرفته بود.
خورشید تصمیم گرفت تا با ابر بازی کند.
خورشید می خواست با او بالا بلندی بازی کند. اول ابر گرگ شد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع