دوستای خوب مثل گل هستن

  • 1 قطعه
  • 11:26 مدت زمان
  • 111 دریافت شده
نیلوفر به بنفشه و مینا و پروانه قول داده بود که توپ اش را بیاورد تا با دوستانش بازی کند.
مامان نیلوفر توپ را آورد تا آنها بازی کنند.
مادر نیلوفر از آنها پرسید: کدام یک از شما می توانید تا شب، تنهایی با این توپ بازی کنید؟ ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع