بادکنک

  • 1 قطعه
  • 5:04 مدت زمان
  • 31 دریافت شده
پنجاه نفر در یک همایش شرکت کردند.
یک اتاق با پنجاه بادکنک به آنها دادند و از حاضران خواستند تا هر کس بادکنک خودش را پیدا کند. آن هم در پنج دقیقه.
اما هیچ کس نتوانست بادکنک خودش را پیدا کند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع