آخر شب کجاست؟

  • 1 قطعه
  • 21:15 مدت زمان
  • 89 دریافت شده
شب‌‌‌‌پره کوچولو از تخم بیرون آمده بود، ولی اصلاً خوشحال نبود.
شب‌‌‌پره خانم از شب‌‌‌پره کوچولو پرسید: «چرا ناراحتی؟»
شب‌‌پره کوچولو گفت: «به دنیا اومدن من چه فایده‌‌‌ای داره؟ توی تخم سیاه و تاریک بود و الان هم که به دنیا اومدم، همه‌‌جا تاریکه!»

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع