بارون می یاد دوباره

  • 1 قطعه
  • 1:53 مدت زمان
  • 60 دریافت شده
بارون می یاد دوباره
با خود شادی می یاره
بارون می یاد چیک و چیک
صداش می یاد تیک و تیک
ترانه ی کودکانه در وصف باران

بارون می یاد دوباره
با خود شادی می یاره
بارون می یاد چیک و چیک
صداش می یاد تیک و تیک
می خوره باز به شیشه
هیچ وقت خسته نمی شه
وقتی بارون می باره
دنیا رنگ بهاره
ما هم یه چتر رنگی
به چه قشنگی
می گیریم رو سرمون
وقتی بارون می باره
یه جایی داریم
خیس نشیم زیر بارون

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع