ما دونه قشنگیم

  • 1 قطعه
  • 2:22 مدت زمان
  • 556 دریافت شده
ما دونه ی قشنگیم
کوچیکیم و زرنگیم
به زیر خاک سیاه
یه جایی مثل یه چاه
ترانه ی کودکانه با مضمون رشد دانه در زیر خاک


ما دونه ی قشنگیم
کوچیکیم و زرنگیم
به زیر خاک سیاه
یه جایی مثل یه چاه
آروم و شاد می شینیم
تا خورشید رو ببینیم
خاکه می شه جا به جا
راه ما می شه پیدا
زود می زنیم جوونه
تو دشت و باغ یا خونه
می شیم هزار جور گیاه
ناز و قشنگ مثل ماه
بعضی هامون گل می شیم
لاله و سنبل می شیم
یا یه درخت زیبا
میون دشت و صحرا
درختی که بلنده
روش می شینه پرنده
درختی که پر باره
میوه و سایه داره

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع