امروز یه روزه یه روز تازه

  • 1 قطعه
  • 2:11 مدت زمان
  • 647 دریافت شده
امروز یه روزه یه روز تازه
یه روز که خورشید قشنگ و نازه
لب های غنچه به خنده بازه
گنجشک کوچولو لونه می سازه
ترانه ی کودکانه با مضمون یک روز خوب


امروز یه روزه یه روز تازه
یه روز که خورشید قشنگ و نازه
لب های غنچه به خنده بازه
گنجشک کوچولو لونه می سازه
پروانه رو گل گرم پروازه
زنبور زیبا عسل می سازه
صدای شادی مثل یه سازه
وقتی می خندی، چشمات چه نازه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع