یه گلفروشم

  • 1 قطعه
  • 2:10 مدت زمان
  • 181 دریافت شده
کار می کنم کار، کار می کنم کار
یه گلفروشم خوشحال و هوشیار
از باغ گل ها، گل های زیبا
دسته به دسته می یارم اینجا
ترانه ی کودکانه در مورد شغل گلفروشی


کار می کنم کار، کار می کنم کار
یه گلفروشم خوشحال و هوشیار
از باغ گل ها، گل های زیبا
دسته به دسته می یارم اینجا
گل می برم من، گل می یارم من
یه گلفروشم چه پر کارم من
گل ها قشنگن، رنگ و وارنگن
گلدونای من از گل و سنگن
کار می کنم کار، کار می کنم کار

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع