لی لی

  • 1 قطعه
  • 2:07 مدت زمان
  • 189 دریافت شده
روی زمینا می کشم
هفت هشت تا خونه پشت هم
شماره هاش رو می ذارم
تا ده شمردن بلدم


روی زمینا می کشم
هفت هشت تا خونه پشت هم
شماره هاش رو می ذارم
تا ده شمردن بلدم
یه سنگ خیلی کوچولو
از توی باغچه می یارم
آهسته اون رو می ندازم
تو خونه ی یک می کارم
بازی حالا شروع می شه
یه پام رو پشتم می برم
باید که لی لی بکنم
با اون یکی پام بپرم
خونه ی هشت بزرگ تره
خونه ی استراحته
خستگیم رو در می کنم
اینجای بازی راحته
دوباره برمی گردم و
تا خونه ی یک می پرم
سنگم رو بر می دارم و
خونه ی یک رو می برم

آهنگساز: پانیذ فریوسفی
شاعر: سعیده موسوی زاده

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:07

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع