لی لی

  • 1 قطعه
  • 2:07 مدت زمان
  • 92 دریافت شده
روی زمینا می کشم
هفت هشت تا خونه پشت هم
شماره هاش رو می ذارم
تا ده شمردن بلدم


روی زمینا می کشم
هفت هشت تا خونه پشت هم
شماره هاش رو می ذارم
تا ده شمردن بلدم
یه سنگ خیلی کوچولو
از توی باغچه می یارم
آهسته اون رو می ندازم
تو خونه ی یک می کارم
بازی حالا شروع می شه
یه پام رو پشتم می برم
باید که لی لی بکنم
با اون یکی پام بپرم
خونه ی هشت بزرگ تره
خونه ی استراحته
خستگیم رو در می کنم
اینجای بازی راحته
دوباره برمی گردم و
تا خونه ی یک می پرم
سنگم رو بر می دارم و
خونه ی یک رو می برم

آهنگساز: پانیذ فریوسفی
شاعر: سعیده موسوی زاده

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:07

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع