مبدا روشنایی

  • 1 قطعه
  • 4:25 مدت زمان
  • 38 دریافت شده
باشروع علم و دانش ، نام تو شد شکوفا / درس های روز اول ، مشق های الفبا / ریشه علم و دین است ، با تو شد آبیاری / با وجود پر فروغت ، باغ گردد بهاری
سرود کودکانه «مبدا روشنایی» از آلبوم «آوای مدرسه » تقدیم به کودکان ایران (باشروع علم و دانش ، نام تو شد شکوفا / درس های روز اول ، مشق های الفبا / ریشه علم و دین است ، با تو شد آبیاری/ با وجود پر فروغت ، باغ گردد بهاری)

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع