گنجشکک ناز و کوچک

  • 1 قطعه
  • 3:25 مدت زمان
  • 44 دریافت شده
گنجشک ناز و کوچک / پروازت که آموخت / آن بلبل خوش آواز / آوازت که آموخت
سرود کودکانه «گنجشکک ناز و کوچک» از آلبوم «سرودهای کتاب» تقدیم به کودکان ایران (گنجشک ناز و کوچک / پروازت که آموخت / آن بلبل خوش آواز / آوازت که آموخت)

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع