آی دایی دایی جونم (ترانه کودکانه شیرازی)

  • 1 قطعه
  • 1:47 مدت زمان
  • 67 دریافت شده
یک گلی گوشه چمن، گوشه چمن تازه شکفته / نه دستم بش می رسه، بش می رسه نه خوش می افته / آی دایی دایی جونوم / بیا بریم شاه چراغ شاه چراغ عهدی ببندیم / هر کدوم عهد بشکنیم ، عهد بشکنیم کمر نبندی
سرود قشنگ کودکانه «آی دایی دایی جونم »؛ «یک گلی گوشه چمن، گوشه چمن تازه شکفته / نه دستم بش می رسه، بش می رسه نه خوش می افته / آی دایی دایی جونوم / بیا بریم شاه چراغ شاه چراغ عهدی ببندیم / هر کدوم عهد بشکنیم ، عهد بشکنیم کمر نبندیم»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع