جشن گل و لبخند

  • 1 قطعه
  • 1:47 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
او عشق را آورد
هدیه برای ما
خورشید شد مهمان
در خانه های ما

او عشق را آورد
هدیه برای ما
خورشید شد مهمان
در خانه های ما

میهن خوش آمد گفت
وقتی که اهریمن
در میهن ما بود
سهم شقایق ها
شب بود و سرما بود
وقتی که از سرما
یخ بسته بود آواز
مردی رسید از راه
با مژده پرواز
با چهره ی خندان
وقتی بهار آمد
در فصبل یخبندان
در موسم سرما
گل ها شکوفه شد
جشن گل و لبخند
در باغ برپا شد
ترانه «جشن گل و لبخند» به خوانندگی شقایق عشقی.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع