گل باز می شه در دبستان

  • 1 قطعه
  • 2:18 مدت زمان
  • 24 دریافت شده
گل گل گل باز می شه در دبستان / یک باغ پر گل می شه در دبستان / مثل گله بچه دانش آموز / یاد می گیره درسهای تازه هر روز
سرود کودکانه «گل باز می شه در دبستان» تقدیم به شما بچه های نازنین به خاطر شروع سال تحصیلی جدید «گل گل گل باز می شه در دبستان / یک باغ پر گل می شه در دبستان / مثل گله بچه دانش آموز / یاد می گیره درسهای تازه هر روز»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع