یک تکه ابر بودیم

  • 1 قطعه
  • 2:21 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
سرود درمورد سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
یک تکه ابر بودیم بر سینه‌ی آسمان
یک ابر خسته‌ی سرد یک ابر پر ز باران
خورشید گرم‌مان کرد باران شدیم چکیدیم
ما قطره قطره بر خاک از آسمان رسیدیم
صد جوی کوچک از ما بر خاک شد روانه
از دشت‌ها گذشتیم رفتیم شادمانه
با هم شدیم یک رود، رودی بزرگ و زیبا
برنده و خروشان رفتیم به سوی دریا
دریا چه مهربان بود آبی و لبریز از آب
رفتیم تا رسیدیم پیروز شد انقلاب
دریا چه مهربان بود آبی و لبریز از آب
رفتیم تا رسیدیم پیروز شد انقلاب

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع