پاشو پاشو کوچولو

  • 1 قطعه
  • 1:32 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
ببینم شما کوچولوها صبح زود از خواب بیدار می‌شید؟
پاشو پاشو کوچولو
از پنجره نگاه کن

با چشمهای قشنگت
به منظره نگاه کن

اون بالا بالا خورشید
تابیده در آسمان

یک رشته‌‌کوه پایین‌‌تر
پایین‌‌ترش درختان

نگاه کن آن دوردورها
کبوتری می‌‌پرد

شاید برای بلبل
از گل خبر می‌برد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع