آینه

  • 1 قطعه
  • 2:39 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
بچه‌ها! برید جلوی آینه و این شعر رو بخونید.
من با تو، تو با من
می‌بینم، می‌بینی

خوش‌حالم، خوش‌حالی
غمگینم، غمگینی

چشمم را می‌بندم
چشمت را می‌بندی

هاهاها می‌خندم
هاهاها می‌خندی

می‌خوابم، می‌خوابی
می‌نوشم، می‌نوشی

گاهی که چیزی را
می‌پوشم، می‌پوشی

آیینه من رفتم
اما تو می‌مانی

زیرا من جان دارم
اما تو بی‌جانی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع