وقت مدرسه

  • 1 قطعه
  • 1:39 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
بچه‌ها! شما موقع مدرسه رفتن وسایلتون مرتبه؟ این شعرو بشنوید.
لنگه‌ی جورابم بیا
قمقمه‌ی آبم بیا

مدادتراش و پاک‌کنم
من بی شما چی کار کنم؟

دفتر درس و تکلیفم
نیستی چرا توی کیفم!؟

قایم‌باشک بازی بسه
می‌خوام برم به مدرسه

روپوش من رفتی کجا؟
هرکجا هستی زود بیا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع