ایران

  • 1 قطعه
  • 2:35 مدت زمان
  • 41 دریافت شده
ای خاک تو مهربان و زیبا
ای میهن جاودانه ایران
آغوش مقدست همیشه
پر بوده ز انبوه دلیران
ای خاک تو مهربان و زیبا
ای میهن جاودانه ایران
آغوش مقدست همیشه
پر بوده ز انبوه دلیران
نام تو گرامی و عزیز است
در قلب من و تمام ملت
جان در ره تو دهم به شادی
تا دور شوی ز ننگ و ذلت
ایران ایران ایران ایران ایران
بس کاخ بلند پایه شد پست
اما تو به جای همچنانی
خواهم ز خدا که تو همیشه
آزاد در این جهان بمانی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع