انتقام سخت

  • 1 قطعه
  • 4:09 مدت زمان
  • 10 دریافت شده
اجرای سرود انتقام سخت توسط گروه سرود ری نوا
تا جاریه اسم تو رو لبا
همه غم ها میرن اما
غم داغ تو رو قلبا
سنگینه سرداراما
میرسه اون روز که دل آرومه
شب اون انتقام سخت پیش رومه
روز نابودی اسرائیل غاصب
روبرومههمه پا رکاب عشق
درگیر پیچ و تاب عشق
سرباز انقلاب عشق
فرمانده سلامشده کار غم تمام
میرسه صبح انتقام
سرود ما علی الدوام
فرمانده سلامعیم اِمونه شِیِشْ لیوینو
بانو لِهَنیفْ اِتْ دِگِلْ هَ متص
هَکولانو هیگییَع لِشامَیْم
شِ اَنَخْنو اَناشیم شِل هَتَمْداترجمه:
با ایمانی که قلب ما دارد
آمدیم که پرچم شجاعت را به اهتزاز درآوریم
صدای ما به آسمان رسید
که ما اهل استقامت هستیماَنَخْنو عومْدیم بِیاخَد
وِنُوسْعیم لِییروشالَیْم
اَنَخْنو خَییالِیْ اِلوهیمْ وومنتصخیم تامید
سَپِر لِاویاویم اِت زِهترجمه:
ما با یکدیگر می ایستیم
و به اورشلیم میرویم
ما سربازان خدا هستیم و همیشه پیروز هستیم
این را به دشمنان بگوییدما چند ساله که همه منتظریم
مشتاق صبح ظفریم
از فرداها با خبریم
ما مرد خطریمبا هم
میسازیم لشکر ظهور دلدارو
میگیره عشقمون تموم دنیا رو
میبینه عالمی تحقق حرف
آقا روحالا چشمه‌ غمم
من بغض کل عالمم
تا روز انتقام سخت
سرباز انقلابممدیگه وقتشه بگم
اسرائیل دشمن منه
نابودیش از روی زمین
فردای روشن منهبِقلوبِنا الوَفاء
و حَمَلنا رایةَ الإباء
و ندانا یملأُ السماء
نحنُ الکُرَماءترجمه:
با وفای به عهدی که در دلهای ماست
اکنون پرچم رادمردی را به اهتزاز در آورده ایم
و فریادمان به آسمان برشده
که ما اهل کرامت و مقاومتیمو ترانا واقفین
للقدسِ نحنُ قادمون
حزبُ اللهِ و غالبون
قُل للأعداءترجمه:
اکنون ما را ایستاده می بینی
و به سوی قدس در حرکتیم
حزب خداوندیم و پیوسته پیروز
این را دشمنانمان بدانند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع