بریم سفر

  • 1 قطعه
  • 2:12 مدت زمان
  • 41 دریافت شده
آی بچه ها آماده شید
همگی با هم بریم سفر

آی بچه ها آماده شید
همگی با هم بریم سفر
خدا کنه که داشته باشیم
یه سفر بدون خطر

چمدونا رو پر کنید از
لباسای جورواجور
آب بیارید نون بیارید
می خواهیم بریم یه راه دور ...

یادت باشه توی سفر
خسته نشی غر نزنی
توی ماشین با آبجی و مامان تلنگر نزنی ...آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع