آفریدگار

  • 1 قطعه
  • 5:21 مدت زمان
  • 6482 دریافت شده
رفتم کنار دریا
گفتم: بگو خدا کیست؟
دریا به گوش من گفت:
مثل خدا کسی نیست

رفتم کنار دریا
گفتم: بگو خدا کیست؟
دریا به گوش من گفت:
مثل خدا کسی نیست
او آفریدگار کوه و درخت و دریاست
دانا و پاک و زیبا بخشنده و تواناست
بابای بچه ها نیست
امّا برای آنها
هم آفریده مادر هم آفریده بابا
هم آفریده مادر هم آفریده بابا
رفتم کنار دریا
گفتم: بگو خدا کیست؟
دریا به گوش من گفت:
مثل خدا کسی نیست
او آفریدگار کوه و درخت و دریاست
دانا و پاک و زیبا بخشنده و تواناست
بابای بچه ها نیست
امّا برای آنها
هم آفریده مادر هم آفریده بابا
هم آفریده مادر هم آفریده بابا
بابای بچه ها نیست
امّا برای آنها
هم آفریده مادر هم آفریده بابا
هم آفریده مادر هم آفریده بابا

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:21

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع