گلباران

  • 1 قطعه
  • 3:20 مدت زمان
  • 131 دریافت شده
پیش از این دل دنیا
غصه دار و غمگین بود
شوره زار و خار غم
حاصل زمین این بود
پیش از این دل دنیا
غصه دار و غمگین بود
شوره زار و خار غم
حاصل زمین این بود
آمد او به این دنیا
مثل چشمۀ زمزم
با سلام او وا شد
چشم غنچه ها کم کم
آمد او به این دنیا
مثل چشمۀ زمزم
با سلام او وا شد
چشم غنچه ها کم کم
پیش از این دل دنیا
غصه دار و غمگین بود
شوره زار و خار غم
حاصل زمین این بود
بر دل زمین افتاد
جای پای پیغمبر
از دعای پیغمبر
پیش از این دل دنیا
غصه دار و غمگین بود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع