این جامه سیاه فلک در عزای کیست (سینه زنی بچه های آباده دهه شصت)

  • 1 قطعه
  • 13:16 مدت زمان
  • 3247 دریافت شده
این جامه ی سیاه فلک در عزای کیست؟
وین جیب چاک گشته ی صبح از برای کیست؟
این جامه ی سیاه فلک در عزای کیست؟
وین جیب چاک گشته ی صبح از برای کیست؟
این جوی خون که از مژه ی خلق جاری است
تا در مصیبت که و بر ماجرای کیست؟
این آه شعله ور که ز دلها رود به چرخ
زاندوه دل گداز و غم جان گزای کیست؟
این همه ماتم اندر عزای نور دوعین است
این همه غوغا اندر برای شور حسین است
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین
این همه ناله و شیون از بهر کیست ؟
این همه نوحه و ماتم از بهر کیست ؟

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع