نهضت شهادت

  • 1 قطعه
  • 3:55 مدت زمان
  • 24 دریافت شده
ای شکفته در نگاهتان گل ستاره ها
ای تنیده در نوایتان خروش زندگی
قات بلندتان چو کوه استوار
بر لب شما شکفته شعر جاودانگی
پاک تر ز روح روشن نسیم

سبز تر ز نام نامی بهار
تا همیشه سرخ پوش و لاله وش
مثل آبشار و رود بیقرار
راه پاکتان طریق سرخ عشق
رهروان راستین کربلا
شاهدان صبر و استقامتین
با کلام حق تبار هم صدا
وارپان پاک ما ز حیدریم
چون نثاران راه سرمدیم
حافظان دین و میهن و امام
پاسدارن نهضت محمدیم
با شمایم که شط را شکسته اید
با شما شهیدان عرصه حیات
نامتان هماره مفتخر به علم
یادتان همیشه جاودانه باد
خاک پاک میهن گشته سرخ و گلگون
از خروش یاران شهید ما
افتخار و عزت نهضت شهادت
یادگار مردان رشید ما
خاک پاک میهن گشته سرخ و گلگون
از خروش یاران شهید ما
افتخار و عزت نهضت شهادت
یادگار مردان رشید ما
یادتان همیشه جاودانه باد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع