القدس لنا (سرود کودکانه عربی)

  • 1 قطعه
  • 3:59 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
القدس لنا
سرود زیبای کودکانه «القدس لنا»
القدس لنا
سرود زیبای کودکانه «القدس لنا» درباره مقاومت فلسطین «القدس لنا، القدس لنا / و النار لثورتها نور / القدس لنا، نحن العرب / و لنا من عزل فنتسب

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع