بچه ها به صف

  • 1 قطعه
  • 2:03 مدت زمان
  • 13 دریافت شده
با شروع مهر، زندگی گرفت،رنگ مدرسه/ می رسد به گوش، زنگ مدرسه/می رسد به گوش، زنگ مدرسه/ دنگ و دنگ و دنگ/ دنگ و دنگ و دنگ/ با طلوع مهر، دنگ و دنگ زنگ/ می دهد پیام، سعی بی دریغ، جستجو مدام
سرود زیبا و آموزنده «بچه ها به صف» از آلبوم «آلبوم آوای مدرسه » تقدیم به کودکان سربلند ایران زمین(با شروع مهر، زندگی گرفت،رنگ مدرسه/ می رسد به گوش، زنگ مدرسه/می رسد به گوش، زنگ مدرسه/ دنگ و دنگ و دنگ/ دنگ و دنگ و دنگ/ با طلوع مهر، دنگ و دنگ زنگ/ می دهد پیام، سعی بی دریغ، جستجو مدام)

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع