مسواک زدن

  • 1 قطعه
  • 1:57 مدت زمان
  • 39 دریافت شده
قبل از خواب ، دیگه نوبت مسواکه / دندونام، همشون تمیز و پاکه / مسواکتو زود بردار یه کم خمیر روش بذار / میریم ما به جنگ میکروب ها / اونا بدن واسه دندونا
ترانه شاد کودکانه «مسواک زدن» با اجرای «عموپورنگ»؛ «قبل از خواب ، دیگه نوبت مسواکه / دندونام، همشون تمیز و پاکه / مسواکتو زود بردار یه کم خمیر روش بذار / میریم ما به جنگ میکروب ها / اونا بدن واسه دندونا»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع