بارون و رنگین کمون

  • 1 قطعه
  • 2:33 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
ترانه درباره‌ی رنگین‌کمان زیبا
اتل متل دوباره بارون اومد
شر شر شر
از توی ناودون اومد
کوچه پر از آب شد
خالی از آفتاب شد
تو کوه و دشت و صحرا
بارون داره تماشا
خورشید خانوم
کاشکی بگه
به آسمون
آبی بشه
رو دوش ابرا بشینه
دوباره آفتابی بشه
خورشید رو توی آسمون کم داریم
رنگین‌کمون کم داریم
اتل متل دوباره بارون اومد
شر شر شر
از توی ناودون اومد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع