پدربزرگ

  • 1 قطعه
  • 2:34 مدت زمان
  • 16 دریافت شده
ترانه درمورد قصهٰ‌های شنیدنی پدربزرگ
قصه‌ی پدربزرگ قصه‌ای شنیدنی‌ست
حرف از دهان او مثل غنچه چیدنی‌ست
در میان قصه‌اش پندها نهفته است
خنده بر لبان او مثل گل شکفته است
باز هم نشسته‌اند بچه‌ها به دور او
احمد و علیرضا، نازنین و آرزو
گرم قصه می‌شود عاقبت پدربزرگ
قصه‌ای شنیدنی قصهٰ‌ی شغال و گرگ
چهره‌اش حکایتی از تلاش و زحمت است
قصهٰٰٰ‌ی پدربزرگ قصهٰٰ‌‌ی محبت است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع