امید ملت

  • 1 قطعه
  • 3:30 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
سرود درمورد بسیج
بیا ای مرد میدان ای امید ملت و کشور
تو با رزم‌آوران و شاهدان همراه و همسنگر
بیا ای نوجوان و ای جوان پاک و با ایمان
مهیا شو برای جبهه‌ای دیگر
سرود همدلی بر لب به دل نور خدا داری
تو را باد آفرین بر قلب پاک و جان روشنگر
کنون دشمن ز راهی تازه می‌آید به جنگ ما
به گوش جان شنو اینک صدای دلکش رهبر
هدف نسل جوان و نوجوان ماست ای یاران
کنون فکر تهاجم پرورانده خصم ما در سر
شبیخون می‌‎زند این بار بر فرهنگ و ارزش‌ها
تویی اینک جوان رزمنده‌ی این خط و این محور
بسیجی این زمان با علم و با ایمان مستحکم
علم بر دوش دارد جان به کف آماده درسنگر
شعار ماست یاران هم‌صدا و همره و همدل
همه در صحنه‌ایم اینک همه فرمانبر رهبر

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع