خورشید خانوم

  • 2 قطعه
  • 2:09 مدت زمان
  • 17 دریافت شده
ترانه درمورد خورشید خانم گرم و مهربان

خورشید خانوم آفتاب کن
سیاهی‌ها رو خواب کن
بتاب تا ذره ذره
گرم بشه دشت و دره
خورشید خانوم سوا کن
برف‌های کوه رو آب کن
هوای اینجا سرده
درخت‌ها گل نکرده
خورشید خانوم شتاب کن
یه مشت برنج تو آب کن
ما چشم به راه نشستیم
منتظر تو هستیم
خورشید خانوم آفتاب کن
زمستون رو جواب کن
سرما رو دور کن از ما
تا باز بهار شه اینجا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع