شهر بهشت

  • 1 قطعه
  • 5:45 مدت زمان
  • 7 دریافت شده
سرود در ستایش امام رضا (ع)
یکی اومد از سمت باب‌الرضا
یکی اومد از سمت باب‌الجواد
یکی اومده تا پناهش بدی
یکی از نگاهت شفاعت می‌خواد
ولینعمت مایی اما همه
گرفتار این مهربونیت شدن
نگاه کن ببین زائرات هرکدوم
با امیدی از گوشه‌ای اومدن
داره هرکسی با زبون خودش
تو رو عاشقونه صدا می‌کنه
تو اسم خدایی و هرکس بیاد
داره یا رضا یا رضا می‌کنه
تو حج فقیرای دل خسته‌ای
تو تکرار اسم تو آرامشه
ولینعمت مایی و رافتت
دلا رو به ایوون طلات می‌کشه
مریضی می‌یاد و با درمون می‌ره
مسیحی می‌یاد و مسلمون می‌ره
با دستای خالی یه مهمون می‌یاد
با دست پر از دور یه مهمون می‌ره

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع