لی لی لی لی حوضک

  • 1 قطعه
  • 2:21 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
یه بازی و شعر، با پنج تا انگشت دست.
لی لی لی لی حوضک

سوسکه آمد آب بخوره

افتاد تو حوضک


اوّلی گفت: داد و هوار

دومی گفت: نردبان و طناب بیار


سومی گفت: من درازم طناب و نردبانم

چهارمی گفت: من می‌شینم، براش دعا می‌‎خوانم


انگشت شست خندید و گفت:

سوسکی خانم پر داره

بچه و شوهر داره


پر می‌زنه از تویِ آب درمی‌آد

نه داد کنید، نه بیداد


پَرپَرپَر سوسکه پرید

رفت و به خانه‌اش رسید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع