با پرستوهای شاد «پایه دوم»

  • 1 قطعه
  • 1:38 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
وای بچه‌ها! باز می‌خواد عید بیاد. خونه‌ی ما همه‌چیزش قشنگ شده. این شعرم رو گوش کنید و بخونید.
آسمان خوش‌حال و صاف
شاخه‌ها سبز و سفید

با پرستوهای شاد
می‌رسد از راه عید

خانه‌ها را آفتاب
می‌زند رنگ نشاط

فرش‌ها را مادرم
می‌تکاند در حیاط

دور گلدان را چه خوب
رنگ کرده خواهرم

من برایش می‌برم

ماهی من توی حوض
آب‌بازی می‌کند

باد هم با شاخه‌ها
تاب‌بازی می‌کند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع