دوستان جنگل

  • 1 قطعه
  • 5:26 مدت زمان
  • 22 دریافت شده
سرود در مورد بازی حیوانات در جنگل و اموزش مسواک زدن است.
خرگوش و موش نازنازی
رو سبزه‌ها گرم بازی
توپ یهو هوا رفت
تا پشت بوته‌ها رفت
موش ندید کجا رفت
یهو یه جیغی کشید
خرگوش فوری دوید
چی شده؟
وای وای وای یه ابره
یه غوله یا یه ببره؟
خرگوش و موش لرزون
شدن یه دفعه خندون
یه بچه خرس توپولو
اومد با توپی کوچولو
خرس که شاد و خندونه
با شکمش مهربونه
ای شکمو که سیری
باید منو بگیری
وایستا که من یه خرسم
دارم بهت می‌رسم
خرس بدو موش بدو
این به عقب اون به جلو
خرس چشاش بسته شد
خسته شد و خسته شد
گفت: من جایی رو نمی‌بینم
روی هوام یا زمینم
می‌خوام همینجا بشینم
اِ قربونت بگردیم
هنوز بازی نکردیم
بیا، بیا به بازی
ای خرسک ناز نازی
خرس که فکر خوردنه
داد می‌زنه من گشنمه، من گشنمه
بفرما خرس نازنازی
اینو بخور بریم بازی
خرس گرسنه گیجه
این چیه؟ این هویجه؟
چه خوشمزه چه خوبی
ای شکلات چوبی
یه سنگ دوسنگ هفتا سنگ
سنگ‌های پهن و رنگارنگ
روی زمین می‌شینن
سنگ روی هم می‌چینن
خرگوش ریزه میزه
گوشاش حسابی ریزه
می‌شنوه های هایی
صدای گریه‌هایی
صدای گریه از کجاست؟
نکنه صدای خرس ماست
شُرشُر و دونه دونه
اشک چشاش روونه
چی شده خرسی جونم
یالا بگو بدونم
گریه نکن خرس من
حرفتو با ما بزن
غمگین خرس خسته
لب‌های خود رو بسته
حرف دلت رو با ما
بگو بگو تو یالا
نمونده دندون برام
خراب شده دندونام
ای خرس نازنینم
دندوناتو ببینم
وای مسواک، مسواک
مسواک ریزه ریزه
قشنگِ و تمیزه
از حالا تا همیشه
برای من عزیزه
یه بار پایین یه بار بالا
بکش رو دندونات حالا
مسواک روی دندونا
بیار پایین ببر بالا
بعد ناهار بعد از شام
مسواکِ رو دندونا
چه دندونای تیزی
چه بچۀ تمیزی
گُل، گُل، گُل پرنده
خرسی شادِ می‌خنده
این دوستای ناز نازی
بازم میرن به بازی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع