آینده با ما

  • 0 قطعه
  • مدت زمان
  • 1 دریافت شده
سرود آینده با ما به مناسبت انتخابات تهیه و تولید شده است.

شما به فکر امروز ما باشید
آینده با ما
تو انتخابات ، فکر فردا باشید

هر رای شما یک آدم بلنده
هر رای شما برا ما سودمنده
اینده ی ما بسته به رأیتونه
آینده ی ما حاصل سعیتونه

ایرانو ما میسازیم با هم
با هم میریم به جنگ غم
حریف ما ما نمیشه عالم

ایران ایران ایران ایران

فکر ما باشید
یه پشتوانه واسه فردا باشید
فکر ما باشید
به فکر یه فردای زیبا باشید
فکر ما باشید

هر رای شما ، یه مژده ی نویده
هر رأی شما ، یه آسمون امیده

آینده ی ما
امروز تو دستتونه
آینده ی ما
باید قشنگ بمونه

ایرانو ما میسازیم با هم
با هم میریم به جنگ غم
حریف ما ما نمیشه عالم

ایران ایران ایران

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع