سلام میهنم

  • 0 قطعه
  • مدت زمان
  • 1 دریافت شده
سرود سلام میهنم با موضوع انتخابات تهیه و تولید شده است
سایه پرچم تو از سرم کم نشه
الهی یک وجب ازین حرم کم نشه
سرم به استقبال نیزه میره تا
یه تار مو از سر رهبرم کم نشهمن زیر پرچمت حالم بهتره
رنگ پرچم تو دلمو میبره
عالم ز رهبرت فرمان میبره
این اقتدار از ارثیه حیدره
ای میهنم
سلام میهنم سلام کشورم سلام ای همه وجود و تنم
سلام سرنوشت سلام اقتدار
سرباز خاک تو تا ابد منم
خونه کوچه میدان حرکت به سوی رأی
رأی به امنیت امید ایمان و سعی
خونه کوچه میدان حرکت به سوی رأی
رأی به امنیت امید ایمان و سعی
ای میهنم
سلام میهنم سلام کشورم سلام‌ ای همه وجود و تنم
یه روزی میدی تو پرچم حرم به دست صاحب اصلی این حرم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع